Resebidrag för gymnasieelever

Resebidrag för gymnasieelever från Arboga som studerar på annan ort

Kommunen lämnar ekonomiskt stöd för dagliga resor till och från hemmet för gymnasieelever från Arboga som studerar på annan ort.


För att vara berättigad till resebidrag måste du vara folkbokförd i Arboga. Ansökan om resebidrag kan inte kombineras med ansökan om inackorderingsbidrag eller med ansökan om skolkort från Västmanlands Lokaltrafik.


Resebidraget betalas ut nio gånger per läsår. För augusti månad utbetalas endast halva resebidraget mot uppvisande av biljett eller kvitto. Utbetalning sker månadsvis under perioden september-december och januari-maj, vanligen sista bankdagen i månaden.


Observera att en ny ansökan måste lämnas in för varje nytt läsår.

Sökanden är skyldig att informera Vasagymnasiet om förhållandena förändras så att grunderna för att få resebidrag inte längre är uppfyllda. Resebidraget söks på en särskild blankett.

Blanketten hittar du på Vasagymnasiets blankettsida.

Aktuell information om resebidrag finns på Vasagymnasiets webb.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: