Ekonomi och studiebidrag

Om du är under 20 år och studerar på gymnasiet, komvux eller folkhögskola kan du få studiehjälp via CSN (Centrala studistödsnämnden).

 

Studiehjälpen består av tre olika typer av bidrag:

  • Studiebidrag
  • Extra tillägg
  • Inackorderingstillägg

Om du studerar i Sverige behöver du inte ansöka om studiebidraget. CSN skickar ett beslut om studiebidrag till dig (om du är myndig) eller dina föräldrar inför varje nytt läsår.

 

Extra tillägg och inackorderingstillägg måste du däremot ansöka om. Du kan få dessa tillägg endast i vissa fall.

 

Om du ska studera utanför Sverige, kan du också få studiehjälp. Då måste du ansöka på en särskild blankett.

 

På CSN:s webbplats finns mer information om studiebidrag.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: