Stureskolan

Stureskolan är en grundskola belägen i centrala Arboga.

 

På skolan finns cirka 310 elever i skolår 6-9 och det arbetar omkring 40 personer, varav cirka 30 är pedagoger.

 

Skolan har tre arbetslag. Utvecklingsledare leder arbetslagen och utgör tillsammans med rektor, skolans ledningsgrupp.

 

Stureskolans elever har möjlighet att vara aktiva i Elevråd, Skol- och idrottsförening, kör och Kamratstödjargrupper.
Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: