Skolsköterska Nybyholmsskolan

Skolhälsovården är elevernas ”företagshälsovård” och ska i första hand arbeta förebyggande. Det sker genom regelbundna hälsoundersökningar.

 

Skolhälsovården fullbordar också barnhälsovårdens vaccinationsprogram och hjälper till med enklare sjukvård.

 

All verksamhet inom skolhälsovården är kostnadsfri.

 

Öppettider 
Tisdag klockan 08.30-12.00

Med reservation för konferenser och inbokade möten.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: