Nybyholmsskolan

Nybyholmsskolan är en enparallellig F-5 skola med inkluderat fritidshem som ligger belägen nordost om centrala Arboga. Skolan, som byggdes 1968, tar huvudsakligen emot elever från kommunens norra del, för närvarande cirka 120 st. Utomhusmiljön runt skolan består av en trevlig, lekvänlig skolgård med stora närliggande grönytor för att främja fantasi och inspiration i såväl rastaktiviteter såsom studier. Vi har egen matsal och idrottshall, men slöjdundervisningen sker på Ladubackskolan som ligger på gångavstånd.

Ledord

Kunskap och social kompetens är de främsta områdena som Nybyholmsskolan arbetar med. Det är genom utvecklad kunskap inom dessa som våra elever når framgång i livet.


Vår målsättning är att alla elever ska känna sig delaktiga i sitt eget lärande och därigenom få inspiration och möjlighet att utveckla sig så långt de kan, både inom teoretiska, praktiska och estetiska områden. Till hjälp i detta arbeta har vi egna SvA-lärare, specialpedagog och även studiehandledare. Vi har också tillgång till skolsköterska, skolkurator, talpedagoger, skolpsykolog och skolläkare m.fl.


På Nybyholmsskolan tror vi också att ett gott samarbetade med hemmen ger glädje, nyfikenhet och lust att lära, vilket är de grundläggande förutsättningarna för en elev att lyckas i sina studier.

Värdegrund

För att alla elever ska ha möjlighet att nå sin fulla potential inom kunskapsutveckling, genomsyras hela skolans arbete av ett gemensamt förhållningssätt mot kränkningar och där allas lika värde är centralt, därför finns det också fadderverksamhet och elevrådsrepresentanter i alla klasser. På Nybyholmsskolan har vi även ett integrerat Trygghetsteam som arbetar både främjande, förebyggande och åtgärdande i likabehandlingsfrågor.

Vi hoppas att alla elever, föräldrar och besökare känner sig välkomna till vår fina skola!

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: