Elevhälsa Ladubacksskolan

Rektor, skolsköterska och personal utgör tillsammans skolans elevhälsoteam.


Elevhälsan syftar till att främja elevers utveckling, förebygga att skolproblem uppstår och ta hand om problem om de trots allt uppkommit. Elevhälsoteamet deltar i skolans arbete mot mobbing.Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: