Bild på Götlunda skola

Götlunda skola

Götlunda skola är en enparallellig landsortsskola med årskurserna F-6 och har inkluderat fritidshem. Skolan är belägen cirka en mil utanför centrala Arboga mot Örebro och för närvarande går det 110 elever här. Utomhusmiljön runt skolan består av en spännande skolgård med närhet till inspirerande natursköna områden som väcker upptäckarglädjen i både stora och små. Vi har egen matsal med tillagningskök, idrottshall och slöjdsalar, men hem- och konsumentkunskapen som eleverna läser i åk 6 är förlagd på Stureskolan, dit eleverna transporteras med buss.

Ledord

Kunskap och social kompetens är de främsta områdena som Götlunda skola arbetar med. Det är genom utvecklad kunskap inom dessa områden som våra elever når framgång i livet.

Vår målsättning är att alla elever ska känna sig delaktiga i sitt eget lärande och därigenom få inspiration och möjlighet att utveckla sig så långt de kan, både inom teoretiska, praktiska och estetiska områden.


På Götlunda skola tror vi också att ett gott samarbetade med hemmen ger glädje, nyfikenhet och lust att lära, vilket är de grundläggande förutsättningarna för en elev att lyckas i sina studier. Skolan har en väl utvecklad föräldraförening och ett skolråd där alla vårdnadshavare är välkomna att delta och engagera sig.

Värdegrund

För att alla elever ska ha möjlighet att nå sin fulla potential inom kunskapsutveckling, genomsyras hela skolans arbete av ett gemensamt förhållningssätt mot kränkningar och där allas lika värde är centralt, därför finns det också kamratstödjare och elevrådsrepresentanter i alla klasser. På Götlunda skola har vi även ett integrerat Trygghetsteam som arbetar både främjande, förebyggande och åtgärdande i likabehandlingsfrågor.


Vi hoppas att alla elever, föräldrar och besökare känner sig välkomna till vår trevliga skola!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: