Elevhälsan Gäddgårdsskolan

Rektor, kurator, studie- och yrkesvägledare och skolsköterska utgör tillsammans skolans Elevhälsoteam. Elevhälsan syftar till att främja elevers utveckling, förebygga att skolproblem uppstår och ta hand om problem om de trots allt uppkommit sådana.


Elevhälsoteamet deltar i skolans arbete mot mobbing.
Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: