Brattbergsskolan

Brattbergsskolan är en F-3 skola som ligger i skogskanten på södra sidan av Arboga. Skolan byggdes 1974.


Vi tar huvudsakligen emot elever från kommunens södra delar samt Tyringe. Brattbergsskolan har cirka 150 elever och ett 20-tal pedagoger (lärare, specialpedagoger, fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare), lokalvårdare och bespisningspersonal.


Personalen är organiserad i två arbetslag, Björken F-3 och Linden F-3.På skolan finns 3 fritidshem, Linden, Björken och Storfritte.


På Brattbergsskolan arbetar vi tillsammans all personal för alla barn. Vi arbetar medvetet med värdegrunden och har ett gemensamt förhållningssätt.


På skolan finns skolråd, elevråd, matråd och i alla klasser finns kompisstödjare utsedda. Skolan har ett aktivt värdegrundsarbete för att motverka alla fula ord och kränkande behandling.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: