Grundskola

Götlunda skola.

Grundskolan är en obligatorisk skolform med tio läsår. Numera är också förskoleklassen obligatorisk.


För barn 6-9 år erbjuds fritidshemsverksamhet på alla skolor. För barn 10-12 år erbjuds öppen fritidsverksamhet som anordnas av fritids- och kulturförvaltningen.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: