Grundsärskola

Grundsärskolan är en skolform med nio läsår.
Elever som inte når upp till grundskolans kunskapsmål på grund av utvecklingsstörning ska tas emot i grundsärskola.

Utbildningen anpassas till varje elevs förutsättningar och motsvarar så långt det är möjligt den som ges i grundskolan.

Utbildningen omfattar ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildning inom ämnesområden är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: