Avgiftskontroll

Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt avgift för plats i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Därför ska Arboga kommun, från och med 2016, årligen genomföra en avgiftskontroll.

Vid avgiftskontrollen jämförs uppgifterna som är lämnade till kommunen med hushållets taxerade inkomst hos Skatteverket.


De allra flesta betalar rätt avgift och kommer inte att beröras av detta. Visar det sig att de uppgifter om inkomst du har lämnat till oss är högre eller lägre än den faktiska inkomsten kommer det att justeras genom att du i efterhand faktureras eller får tillbaka pengar för gällande år. Belopp under 600 kronor faktureras eller återbetalas inte.

 

Avgiftskontrollen genomförs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.

 

Mer information hittar du under vanliga frågor och svar om avgiftskontrollen.

Kontakta oss om du har frågor

Vårdnadshavare som har frågor om avgiftskontrollen kan kontakta Arboga kommun, barn- och utbildningsförvaltningen:

E-post: inkomstjamforelse@arboga.se


Information och fakturafrågor:
Ing-Marie Blomkvist                 Telefon: 0589-872 19

Information förskola:

Britt-Marie Deubler                   Telefon: 0589-871 65

Information fritidshem:

Anu Enehöjd                             Telefon: 0589-872 11

För att få en fakturakopia:

Susanne Wåhlander                 Telefon: 0589-874 87

Avbetalning

Anne Gustafsson                      Telefon: 0589-870 28

 

Besök sker efter tidsbokning.

Information om avgiftskontrollen på olika språk


Engelska: Fair to pay the right fee

Arabiska: الحقوق و الرسوم المستحقة

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: