Sörgårdens förskola

Förskolan arbetar efter en Natur och Kultur profilering.

Förskolan består av tre samverkansteam i olika delar av byggnaden. Dessa i sin tur delar upp sig i sju mindre team under delar av dagen. Teamen är dimensionerade med två personal i varje team och antal barn beror på åldersspann i teamet.

  • Samverkansteam Stiftet (nedervåningen) består av våra yngsta barn och är uppdelade i tre team Gullvivan, Smörblomman och Tussilagon.
  • Samverkansteam Knappen (flygeln) består av våra mellanåldrar och är uppdelad i två team Amaranten och Binkan.
  • Samverkansteam Märket (övervåningen) består av äldsta barn och är uppdelad i två team Blåsippan och Vitsippan.

Förskolan kan under delar av året få ytterligare ett team, Violen. Vilket samverkansteam som får detta team kan variera beroende av vilka åldrar vi får in.


Förskolans gård är kuperad med gröna ytor, växtlighet och varierad lekutrustning och ligger i anslutning till ett skogsområde.

Maten som serveras på förskolan är tillagad i eget kök och serveras nylagad varje dag.

Så arbetar vi
Samverkan
Trygghet

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: