Norrgårdens förskola

 

På Norrgårdens förskolan är arbetet med visionen ” En förskola med sikte på livet” levande. Att vara utomhus, skapa lärande om hållbar utveckling, natur och skräp, återbruka material sker parallellt med lärande i sociala sammanhang så som en bra kompis, leka tillsammans och samtala om känslor. Hållbar utveckling som är både ekonomisk, ekologisk och social är viktigt för oss! Maten som serveras på förskolan är ekologisk och tillagad i Ladubacksskolans kök och serveras nylagad varje dag.

Norrgården är en Grön Flagg certifierad förskola sedan våren 2017. Hösten 2020 valde förskolan att vidareutveckla visionen med hjälp av områdena skräpplockning, pant och kretslopp vilket kan kopplas till det globala målet ”Hållbar konsumtion och produktion” (#12).

En förskola med sikte på livet
”Vi är en förskola med ett aktivt miljöarbete, både vid inköp samt i undervisning och fostran. Vi arbetar för ett hållbart samhälle, en gemensamhetskänsla som sträcker sig utanför förskolan samt en stärkt självbild. En god fysisk och psykisk hälsa bidrar till att vi mår bättre, är gladare och utvecklar ett stärkt fortsatt lärande.”

Förskolans arbetar sedan hösten 2020 i team. Teamverksamheten utvecklades efter Skolverket riktlinjer för barngruppens storlek där man exempelvis vill ”minska antalet relationer för ett barn att förhålla sig till under en dag.”

  • Stenen
  • Stubben
  • Lövet
  • Blåbären
  • Kvisten
  • Kotten
  • Lingonen
Så arbetar vi
Samverkan
Trygghet

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: