Förskole- och Skolpsykolog

Den psykologiska kompetensen innefattar generell kunskap om barns utveckling kognitivt, socialt samt förmåga att analysera beteenden och relationer.

Barnpsykologens uppdrag är:

  • Handledning eller konsultation till arbetslag, rektor och/eller barnhälsoteam.
  • Utbildning till personal inom psykologens kompetensområde.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: