Förskola

­Förskola är en verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år. Arboga har 11 förskolor, varav 10 i kommunal regi och en förskola som drivs som föräldrakooperativ.

Förskolan är första steget i det svenska utbildningssystemet. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.Här lägger vi grunden för det livslånga lärandet. Alla 3-5 åringar har rätt till kostnadsfri förskola från och med höstterminen det år de fyller 3 år. Verksamheten följer skolans läsår. Läroplan i förskolan

Skolplattform

Ansök om plats på kommunal förskola
Erbjudande om plats
Säga upp plats på förskola
Ansök om plats på enskild förskola
Avgifter och regler

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: