Specialpedagogiska insatser

På varje skola har eleverna tillgång till personal med specialpedagogisk kompetens, såsom speciallärare och specialpedagoger. De nås via mentor eller rektor på respektive skola.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: