Psykosociala insatser

I Arboga finns tre kuratorer som arbetar med att ge stöd, råd och vägledning till elever och vårdnadshavare. De erbjuder även råd och handledning till skolpersonal i elevhälsofrågor.


Skolkuratorerna är även en del av skolornas lokala elevhälsoteam.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: