Elevhälsa

Elevhälsan anordnas för eleverna i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan. Elevhälsans roll är främst att vara förebyggande och hälsofrämjande.


Den samlade elevhälsan består av fyra delar: den medicinska insatsen (EMI), den psykologiska insatsen, den psykosociala insatsen och den specialpedagogiska insatsen. Den specialpedagogiska insatsen ingår i grund- och gymnasieskolans verksamhet och hör till rektor på respektive skola. Övriga insatser hör till den samlade elevhälsans verksamhet.


På varje skola finns ett elevhälsoteam som består av rektor, skolsköterska, skolkurator, speciallärare och i vissa fall studie- och yrkesvägledare och psykolog.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: